Dobrodošli

Povodom obilježavanja dvadeset i pet godina građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, prikupili smo dragocjena iskustva, stavove i mišljenja edukatora, predstavnika vlasti i saradnika iz svih krajeva zemlje o dometima i rezultatima Civitas-a u BiH. Preko 130 ispitanika iz svih kantona/županija Federacije Bosne i Hercegovine, svih regija Republike Srpske i Brčko Distrikta dali su svoje prijedloge o mogućnostima unapređenja nastavih i vannastavnih aktivnosti na području obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, prema pitanjima koja slijede:

a) kakav je dosadašnji opšti doprinos Civitasa na području unapređenja građanskog obrazovanja;
b) vaspitno-obrazovne modalitete kojim se realizuju Civitasovi programi;
c) ulogu Civitasa BiH u međunarodnim okvirima;
d) program certifikacije nastavnika građanskog obrazovanja;
e) dometi Civitasa u oblasti demokratizacije školske, lokalne i šire društvene sredine;
f) kakve su perspektive Civitasa u BiH.